Archiwum aktualności RSS

Ponowne zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli samorządów lokalnych oraz podmiotów ekonomii społecznej

14 marca, 2013

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół i innych instytucji publicznych oraz osoby fizyczne na bezpłatne szkolenie dot. pozyskiwania wolontariuszy i współpra...

14 marca, 2013