Archiwum aktualności RSS

Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Długołęka z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozosta...

17 stycznia, 2013