Archiwum aktualności RSS

W dniu 06.11.2012r. została zawarta umowa na roboty budowlane polegające na kontynuowaniu budowy drogi relacji Kamień - Byków. Wykonawcą w/w robót będzie firma HEILIT+ WOERNER BUDOWLANA Sp. z o.o z siedzibą w Wysokiej przy ul. Lipowej 5A, Wrocław. Kwota umowna: 4 787 129,99 zł  brutto. Te...

Listopad 9, 2012