Archiwum aktualności RSS

29 października w sali obrad urzędu odbyła się XIX sesja rady gminy, podczas której udało się zatwierdzić wszystkie planowane uchwały. Tradycyjnie pani wójt złożyła sprawozdanie z przetargów, które odbyły się w okresie międzysesyjnym oraz przedstawiła najważniejsze informacje z życia gminy.

30 października, 2012

Ze względu na znaczne zainteresowanie Katalogiem Produktów Lokalnych Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa „Skarby Dobrej Widawy”, którego działania ukierunkowane są na uświadomienie mieszkańcom obszarów wiejskich oraz lokalnym samorządom szansy i potencjału jaki tkwi w odbudowie i ks...

30 października, 2012