Archiwum aktualności RSS

Zarządzenie Nr 123/2012 Wójta Gminy Długołęka z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży

2 maja, 2012

Gmina Długołęka otrzyma wsparcie finansowe na budowę żłobka. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH 2012”. Gmina Długołęka otrzyma dofinans...

2 maja, 2012