Archiwum aktualności RSS

W związku z artykułem, który ukazał się wczoraj w tygodniku Gość Niedzielny, dotyczącym likwidacji szkoły w Dobroszowie informujemy, że tekst zawiera niezamierzone przez autora, wynikające z błędnej interpretacji, nieścisłości.

Marzec 2, 2012