Archiwum aktualności RSS

Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Długołęka z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, społecznej mieszkańców Gminy, turystyki i krajoznawstwa w 2012 roku.

18 stycznia, 2012