Archiwum aktualności RSS

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Długołęka na rok 2012

13 stycznia, 2012

W dniach 10 i 11 stycznia br odbyły się pierwsze Bale Seniora. Inauguracja Karnawałowych Bali Seniora miała miejsce 10 stycznia br w Zespole Szkół w Siedlcu, natomiast 11 stycznia br seniorzy bawili się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce. Wraz zespołem Dexter bawiło się przeszło 200 mies...

13 stycznia, 2012

Informujemy, iż Zarząd Lokalnej Grupa Działania Dobra Widawa zaprasza na bezpłatne szkolenia w zakresie: -Małe projekty, -Różnicownie w kierunku działalności nierolniczej, -Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

13 stycznia, 2012

    Miło nam poinformować Państwa, iż w dniu 11 stycznia 2012 r. podczas seminarium "Innowacje bliżej nas", które odbyło się we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, ogłoszono wyniki Konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju" -...

13 stycznia, 2012