Archiwum aktualności RSS

Seminarium informacyjne dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu wrocławskiego

28 grudnia, 2011

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY- dane przedsiębiorców gromadzone w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Długołęka zostały przeniesione do CEIDG.Informujemy, że od dnia 1 lipca 2011 roku rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) p...

28 grudnia, 2011