Archiwum aktualności RSS

Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Długołęka z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny złożonych ofert w konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, promo...

Grudzień 31, 2011

Seminarium informacyjne dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu wrocławskiego

Grudzień 28, 2011

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY- dane przedsiębiorców gromadzone w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Długołęka zostały przeniesione do CEIDG.Informujemy, że od dnia 1 lipca 2011 roku rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) p...

Grudzień 28, 2011

Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy Wójt Gminy Długołęka

Grudzień 23, 2011

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych.

Grudzień 23, 2011

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2011 r.  w sprawie ograniczeń w używaniu wyrobów pirotechnicznych.

Grudzień 23, 2011

Szanowni Państwo, pragnę poinformować, iż mając na względzie coraz wyższe oczekiwania Naszych mieszkańców rozpoczynamy w Urzędzie Gminy Długołęka wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością według Normy PN-EN ISO 9001:2009.

Grudzień 12, 2011

 Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce miała zaszczyt gościć znanego dziennikarza, publicystę i krytyka filmowego Michała Ogórka. Spotkanie odbyło się 7 grudnia br. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Długołęce.

Grudzień 12, 2011

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu "BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 455 DO DROGI KRAJOWEJ NR 8"

Grudzień 9, 2011

Uchwała Nr XXXVIII/435/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowe...

Grudzień 1, 2011