Archiwum aktualności RSS

Szanowni mieszkańcy, w imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa chcielibyśmy poinformować o Walnym Zebraniu, które odbędzie się 25 marca o godz. 17:00 w Bibliotece i Forum Kultury w Oleśnicy.

Marzec 19, 2019

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 11.03.2019 r. dot. Karty Dużej Rodziny

Marzec 15, 2019

Zapytanie radnej Hanny Olichwer z dnia 05.03.2019 r. dot. kanalizacji wodno-ściekowej dla obszaru Wilczyc i Kiełczówka

Marzec 15, 2019

Zapytanie radnej Hanny Olichwer z dnia 05.03.2019 r. dot. nieprawidłowości przy pobieraniu opłat za przejazd autobusami komunikacji zbiorowej

Marzec 15, 2019

Zapytanie radnej Hanny Olichwer z dnia 05.03.2019 r. dot. technologii 5G

Marzec 15, 2019

Zapytanie radnej Hanny Olichwer z dnia 05.03.2019 r. dot. rozjeżdżania przez transport ciężki dróg gminnych

Marzec 15, 2019

Zapytanie radnej Hanny Olichwer z dnia 05.03.2019 r. dot. terenu położonego w dorzeczy rzeki Widawy, obejmującego teren obecnego parkingu Tirów przy ul. Wilczyckiej 1 w Wilczycach

Marzec 15, 2019

Zapytanie radnej Hanny Olichwer z dnia 05.03.2019 r. dot. ulicy Wilczyckiej w Wilczycach

Marzec 15, 2019

Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Wilczycach

Marzec 14, 2019

Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Szczodre

Marzec 13, 2019