Archiwum aktualności RSS

Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2019 r. w godz. od 9.00 do 17.00 w mammobusie przy Urzędzie Gminy odbędą się bezpłatne badania mammograficzne.

Styczeń 21, 2019

Petycja w sprawie budowy oświetlenia w Bielawie Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w sprawie budowy oświetlenia w Bielawie

Styczeń 18, 2019

Operator Komunikacji Międzygminnej Wrocław-Długołęka Konsorcjum A21 sp. z o.o. & PPUH KŁOSOK Andrzej Kłosok http://dlugoleka.klosok.eu   Aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy

Styczeń 17, 2019

          ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE PIT-PŁATNIK ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, uprzejmie informuje, iż dnia 18 stycznia 2019 roku w siedzibie tut. Urzędu ul. Ks. Cz. Klimasa 34, 50-515 Wrocław, w godz. 11:00-12:00, pok. 10 (parter) odbędzie się szkolenie skierowane do przedsiębiorców, będących płatnikami

Styczeń 16, 2019

Przed nami sezon zimowy a to oznacza obowiązek odśnieżania dróg. Większość z nich będzie odśnieżania bez konieczności wzywania firmy. Będą to w szczególności drogi o największym natężeniu ruchu oraz stanowiące połączenie pomiędzy miejscowościami. Na drogach mniej uczęszczanych – o małym znaczeniu komunikacyjnym w kontekście całej gminy, prowadzącymi wyłącznie do kilku domostw lub rejonów niezabudowanych, czy w trakcie budowy – odśnieżanie będzie się odbywać na wezwanie mieszkańców, sołtysa oraz radnych. Z ramienia gminy osobą odpowiedzialną za odśnieżanie jest Sławomir Rubak (071) 323-02-14, z ramienia firmy – Adrian Caruk – tel. 796 625 266. Do odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych w wyniku...

Styczeń 15, 2019

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny złożonych wniosków w konkursie na finansowanie rozwoju sportu na obszarze Gminy Długołęka w 2019 roku

Styczeń 14, 2019

Petycja dot. montażu progów zwalniających

Styczeń 11, 2019

ByteMe – Instalator – Serwisant Sieci Telekomunikacyjnej – WLAN, Ethernet, FTTH

Styczeń 9, 2019

Uchwała Nr III/29/18 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Długołęka na rok 2019

Styczeń 8, 2019

Harmonogram Punktu Konsultacyjnego na 2019 rok

Styczeń 8, 2019