Archiwum aktualności RSS

SZKOLENIA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW w ramach akcji „WTORKI z JPK” Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, że od 1 stycznia 2018 r. każdy mikroprzedsiębiorca, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny zobowiązany będzie do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestry zakupu i sprzedaży) i jej przesyłania do Ministerstwa Finansów jako Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców,

Październik 31, 2017

Uchwała nr XXX/365/17 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 października 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Długołęka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Październik 30, 2017

Wójt Gminy Długołęka zaprasza serdecznie wszystkich miłośników koszykówki na I Gminny Turniej Streetballa, który odbędzie się 18 listopada w Łozinie.

Październik 23, 2017

działka nr 96/4

Październik 20, 2017

działka nr 104/2

Październik 20, 2017

Petycja o nie wykonywanie progów zwalniających

Październik 20, 2017

W dniu 20 października 2017 r., ruszył nabór wniosków na przyznanie dotacji na przedsięwzięcie służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie. Stosowne wnioski można pobrać ze strony internetowej (Wniosek) lub bezpośrednio w Biurze podawczym Urzędu Gminy Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków.

Październik 20, 2017

Petycja o zorganizowanie komunikacji publicznej Odpowiedź

Październik 20, 2017

Kotki do adopcji !!!

Październik 16, 2017

Młode kotki i ich mama do adopcji !!!

Październik 16, 2017