Archiwum aktualności RSS

Informacja o przebiegu realizacji zadania pn.:,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Długołęka w roku 2017″ Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 178/2017 z dnia 9 marca 2017r. Gminie Długołęka zostało przyznane dofinansowanie w ramach programu „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest – zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Długołęka w roku 2017”. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)...

Wrzesień 28, 2017

Zarządzenie Nr 274/2017 Wójta Gminy Długołęka z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację w roku 2017 profilaktycznego programu zdrowotnego pn. „Szczepienie ochronne przeciwko grypie. Poprawa stanu odporności mieszkańców Gminy Długołęka”

Wrzesień 21, 2017

działka nr 178/10

Wrzesień 18, 2017

Petycja z dn. 7 września 2017 r. w sprawie przekazania szkołom podstawowym informacji na temat programu Wzorowa Łazienka

Wrzesień 15, 2017

KRUS przypomina o zagrożeniach które niesie ze sobą ukąszenie przez kleszcza. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, w celu poznania skutecznych sposobów ochrony przez kleszczami, oraz zminimalizowaniem ryzyka zachorowania na choroby przez nie przenoszone.  

Wrzesień 14, 2017

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Informacja Wójta Gminy Program współpracy Ankieta

Wrzesień 12, 2017

Materiały dotyczące rozpoczynającego się turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Zapisy trwają tylko do 30 września. Broszura        

Wrzesień 8, 2017

Petycja + Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA (Dz.U.2016.23) Odpowiedź na petycję

Wrzesień 7, 2017

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię? Mniej niż 40% uprawionych Polek zgłosiło się do tej pory na bezpłatne badanie mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Już 14 września 2017 r. przy Urzędzie Gminy w Długołęce, będzie możliwość wykonania darmowej mammografii.

Wrzesień 6, 2017

Szanowni mieszkańcy, przypominamy, że od dnia 11 września rozpocznie się odbiór odpadów wielkogabarytowych. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

Wrzesień 5, 2017